Here you go, the link to Stichting Kerkomroep web radio

Verkondiging van Gods Woord via internet en lokale radio. Met programmering en livestream.