– Vi har mange pauser og kan gjøre lekser på et eget rom når vi ikke står på scenen, sier Alma (9) og Vilde (10). Når Turnéteateret i Trøndelag setter opp førjulsteateret Teskjekjerringas julestri har de fått godkjenning fra Arbeidstilsynet til å ha med dem og fire andre jenter som skuespillere.

På hovedscenen til Turnéteateret i Trøndelag i Verdal er det formiddag og mange mennesker i sving. Noen sitter konsentrert og leser i et manus, andre rydder vekk et juletre med sølvfarget glitter fra scenen.

Fra verkstedet vegg i vegg siver lukten av nypusset tre inn i scenerommet. Den flere meter høye juletrefoten som spikkes og pusses, skal illustrere hvor bitteliten Teskjekjerringa kan bli i juleteateret basert på Alf Prøysens kjente fortelling.

Samarbeid med skolen

På scenen er Alma Gudding Wæren fra Verdal og Vilde Torine Wolan fra Inderøy klare for prøver. De rakk akkurat en time på skolen før foreldrene plukket dem opp og kjørte dem til teateret.

Etter audition-runder i hele Trøndelag, ble Alma og Vilde valgt ut som to av i alt seks jenter som skal spille i juleteateret Teskjekjerringas julestri.

– Det blir lange dager med teater og skole, men det går greit ettersom det er artig. Jeg liker å bli kjent med nye folk og å stå på scenen foran mange, sier Vilde Torine Wolan.

Frem til jul, skal Vilde og Alma spille fire forestillinger hver. Begge har drevet mye med teater tidligere, og deltatt i oppsetninger som Annie og Reisen til julestjernen. Nå er det altså juleteater flere steder i Trøndelag som står for tur.

– Lærerne mine synes det er kjempebra at jeg får lov til å spille teater. De pleier gi meg litt ekstra lekser når jeg er borte fra skolen. På teaterøvingene er de voksne flinke til å passe på oss, og når det er pauser kan jeg sette meg ved et skrivebord og gjøre lekser, sier Alma Gudding Wæren.

For barnas sikkerhet, helse og skolegang

– Vi ser at det er mange filminnspillinger og teater som har både lekserom og egne barneansvarlige. Det er veldig bra! sier Anette Østmo Farstad er fungerende leder for Seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet. 

Ifølge Arbeidsmiljøloven skal barn under 15 år eller som er skolepliktige, som hovedregel ikke utføre arbeid. Men det kan gjøres unntak for lett arbeid etter fylte 13 år – og for kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. For sistnevnte må arbeidsgiver søke til Arbeidstilsynet.

I tillegg til samtykke fra foreldre, må arbeidsgiver sende inn en arbeidsplan hvor lengde på både arbeidsdager og pauser skisseres. Det skal også beskrives hvordan arbeidet kan kombineres med skolearbeid og legges ved risikovurderinger med tanke på barnas sikkerhet.

I Arbeidstilsynet er det Anette og kollegene hennes som behandler søknadene

– Vi vurderer om arbeidet kan virke forstyrrende på utvikling og skolegang. I tillegg vurderer vi om sikkerheten rundt barna er forsvarlig, og at arbeidstiden ikke skader barnas helse, sier Anette Østmo Farstad.

Sendte påminnelse til bransjen

Arbeidstilsynet erfarer at det er flere arbeidsgivere som ikke søker om å ha barn i arbeid. I høst ble det derfor sendt ut et informasjonsbrev med en påminnelse til blant annet teatre, produksjonsselskaper og relevante organisasjoner for kulturbransjen.

– Det kan godt hende at arbeidsgiverne har alt på stell med hensyn til både arbeidstid, pauser og tilrettelegging for skolearbeid. De må like fullt søke. Hensikten er å beskytte barna. Barn er under utvikling og tåler ikke en like stor arbeidsbelastning som voksne, sier Anette Østmo Farstad.

– Prosessen skjerpet oss

– Vi måtte gjøre litt research, ettersom vi ikke har erfaring med å ha med barn i våre oppsetninger.

Produksjonsleder Marte Grande Tachezy hadde ikke hatt skuespillere under 15 år i staben før, og ringte derfor teaterkolleger andre steder i landet da hun begynte å jobbe med oppsetningen av Teskjekjerringas julestri.

I tillegg til konkrete råd om tilrettelegging og oppfølging, ble hun loset inn på nettsidene til Arbeidstilsynet.

– Det var en omfattende prosess å skrive søknaden. Vi måtte gjennomføre risikovurderinger, beskrive hvordan vi skulle legge til rette for skolearbeid og hente inn samtykke fra foreldre. Samtidig føltes det trygt. Planleggingen skjerpet oss og bevisstgjorde oss på hvilke hensyn vi måtte ta, sier produksjonsleder Marte Grande Tachezy.

Det grundige arbeidet i høst, bar også frukter senere i oppsetningen.

– Søknadsprosessen satte oss i stand til å ligge foran planmessig. Vi måtte sette opp prøvetider mye tidligere enn vi ville gjort dersom det bare var voksne med, sier Grande Tachezy.

Søk i god tid!

Søknader på å ha barn i kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid kan sendes til Arbeidstilsynet elektronisk eller med post.

Det er anbefalt å søke i god tid, ettersom barna ikke kan jobbe før søknaden er godkjent. Arbeidsgiver kan regne med rundt tre uker behandlingstid.

Søknader siste fem år

Antall søknader Arbeidstilsynet har mottatt på å ha barn i kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid:

  • 2020: 150 søknader (per 05.11.20)
  • 2019: 177 søknader
  • 2018: 77 søknader
  • 2017: 96 søknader
  • 2016: 34 søknader

De aller fleste søknadene dreier seg om å ha med barn i teater, film og TV-serier.

Les mer om barn og arbeid:

Finn regelverk: